Інформація

РЕЗОЛЮЦІЯ 

17 Української конференції  з космічних досліджень

21-25 серпня 2017 року в Одесі відбулася 17-а Українська конференція з космічних досліджень, в якій взяли участь 170 представників з 68 організацій України та іноземні науковці з 9 організацій інших країн (Білорусі, Польщі, Ізраїлю, Грузії, Росії, Єгипту).

На конференції заслухано доповіді провідних вчених та представників космічної галузі (загалом 145 запрошених, пленарних та стендових доповідей); робота в секціях присвячена актуальній тематиці досліджень ближнього космосу, Місяця, наземним радіофізичним дослідження космосу, космічної біології, розробці приладів, матеріалів та технологій для космічних досліджень, космічних апаратів та систем, а також космічним спостереженням Землі. Відбувся круглий стіл з перспективних досліджень Місяця, а також засідання освітнього форуму. На спеціальній сесії заслухані переможці конкурсів НАН України з  проектами перспективних досліджень. Заходи конференції слід вважати успішними, особливо позитивними є активна участь молоді як з академічних установ та університетів, так і з підприємств галузі (ДП «КБ Південне», КП СПБ «АРСЕНАЛ»).

Тези доповідей знаходяться в розділі Архів.

В результаті обговорення учасниками Конференції ухвалені наступні висновки та рекомендації:

  1. Вважати вкрай важливим завданням для учасників та відповідальних інституцій вжити всіх можливих зусиль для розроблення та затвердження Загальнодержавної науково-технічної космічної програми України на 2018-2022 роки.
  2. Підтримати ініціативу щодо продовження Цільової програми наукових космічних досліджень НАН України на період 2018-2022 років.
  3.  Вважати доцільним продовження конкурсів НАН України та ДП «КБ Південне» з перспективних проектів наукових космічних досліджень та рекомендувати заслуховування переможців таких конкурсів на засіданнях РКД НАН України з метою формування програм перспективних досліджень та розробок.
  4. Продовжити практику регулярних обговорень в рамках Конференції перспективної програми дослідження Місяця для вироблення відповідної програми досліджень та розробок із залученням наукової спільноти та фахівців космічної галузі.
  5. Вважати невідкладним завданням створення українського комітету зі спостереження за Землею (GEO-UA) як сегменту міжнародної організації GEO та надіслати відповідні пропозиції до ДКАУ та НАН України.
  6. Направити лист до МОН України з приводу невідкладності перегляду або доповнення наказу Міністерства освіти і науки України від 6 листопада 2015 року № 1151 з метою відновлення у Переліку наукових спеціальностей спеціальності «Дистанційні аерокосмічні дослідження» як необхідної умови підготовки наукових кадрів для космічної, а також багатьох інших галузей України.
  7. Підтримати ініціативу створення Центру космічної погоди на базі НЦУВКЗ та наукових установ з метою входження в відповідну міжнародну спільноту. Доручити ІКД НАНУ-ДКАУ разом НЦУВКЗ підготувати  концепцію Центру та пропозиції щодо складу учасників.  
  8. Вжити заходів для розроблення та впровадження програми досліджень в галузі космічної біології та передбачити відповідний розділ у ЗНТКПУ та академічній програмах з урахуванням міжнародних тенденцій щодо взаємодоповнюваності біологічних та фізичних експериментів.
  9.  Вважати актуальною ініціативу з просвітницьких та популяризаційних заходів в галузі космічної діяльності та рекомендувати їх підтримку з боку Цільової програми наукових космічних досліджень НАН України.

Започаткувати практику проведення Конференції раз на два роки, починаючи з 2018 року, передбачивши узгоджені заходи з наукових космічних досліджень в рамках Міжнародної конференції «КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ», що проводиться ДП «КБ Південне» раз на два роки. 

Голова Програмного комітету Конференції    /О.П. Федоров

Учений секретар   /Т. В. Скороход

З питань організації і проведення Конференції звертайтесь до Ученого секретаря Конференції Скороход Тетяни за поштовою адресою та телефонами, вказаними на сайті: +38 067 719 68 54 і +38 063 451 82 70, ukrainianspaceconf@gmail.com.